Nauczyciel wspomagający dla dziecka z autyzmem lub zespołem Aspergera- szkolenie

Adresaci: nauczyciele wspomagający oraz specjaliści (psycholog, pedagog)

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych

Termin i miejsce: 24 października (sobota) 2015, ul. Cechowa 18/6 (I piętro). Godzina:11.30-16.00

Odpłatność: 80,00 zł

Cele szkolenia:

Wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę potrzebną w pracy nauczyciela wspomagającego dziecko z zespołem Aspergera lub autyzmem w placówkach edukacyjnych.
Przekazanie podstawowych informacji dotyczących zaburzeń ze spektrum autyzmu, kompensacji deficytów społecznych i edukacyjnych, radzenia sobie z zachowaniami trudnymi.
Prezentacja przykładów dobrej praktyki w pracy nauczyciela wspomagającego.

Szkolenie zakończone certyfikatem Stowarzyszenia „AS”

Opracowanie i prowadzenie warsztatów:

mgr Ewelina Kliś-Gaciek – pedagog z kilkuletnim doświadczeniem pracy, jako nauczyciel wspomagający dziecka ze spektrum autyzmu, trener umiejętności społecznych.
mgr Monika Kłeczek ? trener umiejętności społecznych, psychoterapeuta, prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Z.Aspergera „AS”.

Zgłoszenia i kontakt: asperger.bielsko@wp.pl , tel. 692-275-462