Szkolenie SI II st.

PSTIS

Szkolenie SI
Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensoryczycznej oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Z.Aspergera ?AS?

zapraszają na szkolenie II stopnia na terapeutów integracji sensorycznej

W szkoleniu mogą uczestniczyć absolwenci studiów wyższych magisterskich z następujących kierunków: psychologia, pedagogika (edukacja przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna), pedagogika specjalna, logopedia, neurologopedia, rehabilitacja/fizjoterapia z przygotowaniem pedagogicznym, którzy ukończyli kurs integracji sensorycznej I stopnia. Kandydat musi wykazać się minimum 2 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi

Szkolenie odbędzie się w Bielsku-Białej w terminie: 19.04- 03.05.2016r.

Szkolenie jest odpłatne. Płatność za kurs wynosi 3.100 zł.. Po odbyciu kursu II stopnia kursant zdaje egzamin z zakresu teorii i praktyki integracji sensorycznej. Egzamin przeprowadzają Instruktorzy prowadzący szkolenie.CERTYFIKAT PSTIS potwierdza uzyskanie uprawnień do prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest 100% frekwencja oraz zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Przyjmowane będą tylko zgłoszenia przesłane wraz ze zdjęciem dyplomu studiów, świadectwem ukończenia I stopnia szkolenia SI i wypełnionym kwestionariuszem (wszystko w jednym mailu).
Zgłoszenia proszę nadsyłać na: asperger.bielsko@wp.pl
Więcej informacji tel: 692-275-462

Terapia integracja sensoryczna ? nieodpłatnie

Rozpoczynamy nabór do projektu ?Prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego? Terapia integracjii sensorycznej dla dzieci z zespołem Aspergera.
Projekt przewiduje bezpłatny udział 7 dzieci w zajęciach integracji sensorycznej raz na tydziań w okresie 17.08-07.12.2015.
Zajęcia będą się odbywały na ul. Cechowej 18/6 w Bielsku-Białej.
W zajęciach mogą brać udział tylko dzieci z Bielska-Białej. Rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem regulaminu rekrutacji, który został ogłoszony na zebraniu Stowarzyszenia.
Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Bielsko-Biała.
Zgłoszenia: asperger.bielsko@wp.pl
Prosimy o kontakt mailowy :asperger.bielsko@wp.plbb_partner

Tandem w szkocką kratę

Zapraszamy na spotkanie z prof. Marion Hersh z Uniwersytetu Glasgow w Szkocji. Marion tworzy wynalazki dla osób niepełnosprawnych, zna trzynaście języków (w tym polski) i ma zespół Aspergera. Obecnie prowadzi badania dotyczące edukacji i pracy kobiet z autyzmem i zespołem Aspergera. Jest bohaterką książki „Tandem w szkocką kratkę”.
Fragment można przeczytać na stronie www.hannapasterny.pl
tand
Podczas spotkania autorka i bohaterka książki opowiedzą o swojej współpracy i przyjaźni. Marion podzieli się też swoimi doświadczeniami z czasów szkolnych i podsunie kilka pomysłów ułatwiających komunikację z osobami z zespołem Aspergera. Będzie można też zakupić książkę „Tandem w szkocką kratkę” w cenie 30 zł, oczywiście z autografami.
Piątek 14 sierpnia o 17.00. ul. Cechowa 18/6 , Bielsko-Biała

FILMOTERAPIA PLANOWA – UROCZYSTA PROJEKCJA FILMÓW

Zapraszamy rodziców , dzieci i młodzież na uroczystą projekcję filmu, który jest efektem naszej pracy na zajęciach „Filmoterapia planowa” dofinansowanych ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Uroczystość będzie prowadził prezes Gliwickiego Klubu Filmowego WROTA pan Marcin Kondraciuk.
Piątek 14 sierpnia 2015, godzina 16.00, ul. Cechowa 18/6 (pierwsze piętro).
Po projekcji o godz.17.00 spotkanie z prof. Marion Hersh z Uniwersytetu Glasgow w Szkocji

podpis

ŚWIETLICA

Otwieramy świetlicę dla dzieci w wieku 3-14 lat z diagnozą autyzm, zespół Aspergera, ADHD. Świetlica będzie czynna w godzinach 10.00-18.00, ul. Cechowa 18/6 (pierwsze piętro). Można przyprowadzać dzieci na godzinę lub dwie, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem). Zajęcia na świetlicy będzie prowadzić osoba przygotowana do pracy terapeutycznej z dziećmi.
Kontakt: asperger.bielsko@wp.pl,
tel. 692-275-462