Trening umiejętności społecznych

Stowarzyszenie prowadzi od roku 2011 zajęcia trening umiejętności społecznych  dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz dla osób z problemami społecznymi. Zajęcia prowadzone są w grupach 2-6 osobowych przez dwóch terapeutów.  Grupy najczęściej dobierane są pod kątem wieku, ale mamy też grupy dziewcząt, grupy studentów kierunków ścisłych i inne. Najmłodsza osoba będąca w terapii ma 3,5 roku, a najstarsza 63 lata.

Trening umiejętności społecznych prowadzony jest przede wszystkim w realu, ale mamy też grupy dla uczestników z całej Polski on line.

Zespół terapeutów jest w stałej superwizji, ma obowiązkowe szkolenia i spotkania.

Jeżeli zdiagnozowana zostanie taka potrzeba prowadzimy również terapię indywidualną.

Część zajęć prowadzona jest w ramach projektów, a część w ramach działalności odpłatnej statutowej stowarzyszenia.

Zapraszamy do kontaktu: asperger.bielsko@wp.pl

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi "AS"