Wyjazd wakacyjny do Dworku Kossaków

Dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z miasta Bielsko-Biała zapraszamy na:

Wyjazd 3-dniowy z warsztatami plastycznymi do Górek Wielkich

Termin : 29-31 lipca 2019

Projekt finansowany ze środków PFRON