Trening umiejętności społecznych on-line NIW

Informujemy, że Stowarzyszenie „AS” otrzymało dofinansowanie na prowadzenie online terapii trening umiejętności społecznych dla osób ze spektrum autyzmu z Narodowego Instytutu Wolności program Covid-19