Szkolenie na terapeutów integracji sensorycznej

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensoryczycznej

oraz

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera „AS”

Terminy szkoleń I i II stopnia na terapeutów integracji sensorycznej w Bielsku-Białej w 2018

Szkolenie I stopnia: 17-20.05.2018
Szkolenie II stopnia:  23.09-7.10.2018