„Skrzypek na dachu”

Uczestników projektu ASpiracje zapraszamy na przedstawienie

Teatru Bez Granic

„Skrzypek na dachu”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego