Projekty

logo dobre
Joga dla Asa
Program finansowany z Fumduszu Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi "AS"