PROJEKT MATEMATYCZNY

Projekt finansowany z Fundacji mBanku

„MATEMATYKA 360 STOPNI”

Ogłaszamy nabór uczestników do projektu matematycznego.

Czas trwania projektu: 1.09.2020-31.12.2020

Miejsce realizacji: ul. Barlickiego 16, Bielsko-Biała

Cel projektu: popularyzacja matematyki wśród dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przekazanie informacji na temat szczególnych trudności/możliwości dzieci z ASD ich rodzicom i nauczycielom.

Działania projektowe:

cotygodniowe zajęcia matematyczne (1h) w małej grupie dzieci,

konkurs matematyczny z nagrodami,

blog matematycznY,

warsztaty kulinarno-matematyczne,

spotkanie na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu i ich wpływu na uczenie się matematyki dla rodziców i nauczycieli.

Uczestnicy: dzieci ze spektrum autyzmu uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych

Zgłoszenia: Asperger.bielsko@wp.pl