Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia:

Monika Kłeczek – Prezes Zarządu

Aleksander A. Calli – Z-ca Prezesa Zarządu

Adam Wrzesiński – Skarbnik

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi "AS"