O nas

                                                   As-logo-150x150

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi AS w Bielsku – Białej zostało założone w roku 2010. Swoją działalnością obejmuje rejon południowy Polski, powiaty: bielski, żywiecki, pszczyński i cieszyński. Pod opieką stowarzyszenia pozostaje 160 dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych

z zespołem Aspergera i autyzmu. Stowarzyszenie  prowadzi różne działania mające na celu terapię, rewalidację i integrację. Chcemy, żeby nasze dzieci ZA i autyzmem w przyszłości
mogły być równoprawnymi członkami społeczeństwa.

Prowadzimy warsztaty i szkolenia, trening umiejętności społecznych, terapię integracji sensorycznej i wiele działań integracyjnych i usamodzielniających dla osób z zespołem Aspergera oraz autyzmem.

Stowarzyszenie jest członkiem Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy,
Platformy Autyzm Polska ? projekty i szkolenia pracy dla autysty
Polsko Amerykańska Fundacja Wolności ? Szkoła Liderów
Współpracujemy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
Współpracujemy z Wyższą Szkołą Biznesu:  studia podyplomowe :?Autyzm i zespół Aspergera-terapia i diagnoza?
Jesteśmy członkiem Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi "AS"