POSZUKUJEMY PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie „AS” projektu pn. „Aspiracje” dofinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Stowarzyszenie poszukuje pracodawców gotowych zatrudnić na pół etatu lub cały etat pracowników niepełnosprawnych przygotowanych do pracy w ramach w/w/ projektu.

Zatrudnienie będzie miało charakter zatrudnienia subsydiowanego (pomoc de minimis). Termin zatrudnienia: 1.09.2019-29.02.2020.

Prosimy osoby zainteresowane o zgłaszania się na maila: asperger.bielsko@wp.pl

logo unia