Konferencja „Oswój mój świat”

„Oswój mój świat”

Stowarzyszenie Dobroczynne  „Res Sacra Miser” w Olkuszu

zaprasza na konferencję edukacyjną dotyczącą obserwacji, diagnozy  i terapii dziecka ze spektrum autyzmu. Konferencja odbędzie się w dniu 21.11.2018r. od godziny 9.00  w Centrum Kultury przy ulicy Szpitalnej 32 w Olkuszu.