Kino

Uczestników terapii zapraszamy na wspólne wyjście do kina.

Film: CRUELLA

Termin: 5 czerwca 2021, godzina 16.30

Zgłoszenia: asperger.bielsko@gmail.com