Dzien Osób z Niepełnosprawnością ZUS

plakat - dzieÅ osób z niepeÅnosprawnoÅciÄ

 

 • Oddział ZUS w Bielsku-Białej

9.00  Otwarcie

Na Sali Obsługi Klientów zostaną przygotowane stanowiska ZUS oraz zaproszonych Instytucji:

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Poradnictwo emerytalno-rentowe
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Poradnictwo w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
  Poradnictwo turnusy rehabilitacyjne, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc finansowa przy zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
  Poradnictwo w zakresie wyjazdów na leczenie uzdrowiskowe, dofinansowania do zaopatrzenia medycznego, zakładanie kont ZIP – Zintegrowanego Informatora Pacjenta
 • Urząd Miejski w Bielsku-Białej
  Poradnictwo w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych
 • Powiatowy Urząd Pracy
  Poradnictwo w zakresie przywilejów w pracy osób niepełnosprawnych, uprawnień osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy
 • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
  Poradnictwo w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych

10.00 – wykład przedstawiciela PFRON

nt. „Formy pomocy skierowane dla osób niepełnosprawnych przy pomocy środków z PFRON”

10.30 – wykład przedstawicieli ZUS

nt. „Zasad przyznawania rent, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS oraz uprawnieniach pracowniczych”

nt. „Orzekania o niezdolności do pracy. Prewencja rentowa – zasady korzystania z ośrodków rehabilitacyjnych ZUS”

Wykłady sala IV piętro Budynek A– zapisy:   e-mail: sekretariatBielskoBiala@zus.pl  lub  pod  nr  tel. 33 825 31 21

9.00-14.00 Wystawa prac

Środowiskowy Dom Samopomocy „Centrum” w Bielsku-Białej

Środowiskowy Dom Samopomocy “Podkowa” w B-B

14.00  Zakończenie

Zaproszone instytucje: NFZ, PFRON, PUP, MOPS, PZERiI, Urząd Miejski, Środowiskowy Dom Samopomocy „Centrum”, Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa”.

 • Inspektorat ZUS w Cieszynie ul. Bielska 29 w godzinach 9.00 – 14.00

Na Sali Obsługi Klientów zostaną przygotowane stanowiska ZUS oraz zaproszonych Instytucji:

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Poradnictwo emerytalno-rentowe
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Poradnictwo w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych
 • Powiatowy Urząd Pracy
  Poradnictwo w zakresie przywilejów w pracy osób niepełnosprawnych, uprawnień osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Poradnictwo w zakresie aktywizacji społecznej, rehabilitacji
 • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
  Poradnictwo w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych

14.00 Zakończenie

Zaproszone instytucje: MOPS, PUP, PCPR, PZERiI

 • Inspektorat ZUS w Żywcu  ul. Piernikarska 2 w godzinach 9.00 – 14.00

Na Sali Obsługi Klientów zostaną przygotowane stanowiska ZUS oraz zaproszonych Instytucji:

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Poradnictwo emerytalno-rentowe
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Poradnictwo w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych
 • Powiatowy Urząd Pracy
  Poradnictwo w zakresie przywilejów w pracy osób niepełnosprawnych, uprawnień osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Poradnictwo w zakresie aktywizacji społecznej, rehabilitacji niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy
 • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
  Poradnictwo w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych

14.00 Zakończenie

Zaproszone instytucje: MOPS, PUP, PCPR, PZERiI.