LISTOPAD W PAŁACU SUBKULTURY

LISTOPAD W PAŁACU SUBKULTURY

2.11 ROBOTYKA

3.11 MINDFULNESS MEDYTACJA

8.11 KINO: CHŁOPI

9.11 ROBOTYKA

10.11 KONCERT CAVATINA

10.11 MINDFULNESS MEDYTACJA

13.11 KINO: CZAS KRWAWEGO KIĘŻYCA

15.11 ROBOTYKA

16.11 SPOTKANIE KLUBU NAUKOWCÓW STEM GODZ. 15.00

16.11 SPOTKANIE DLA RODZICÓW: ZABURZENIA PSYCHICZNE WSPÓŁWYSTĘPUJĄCE U DZIECI I DOROSŁYCH ZE SPEKTRUM AUTYZMU 18.00

17.11 MINDFULNESS MEDYTACJA

18.11 KONFERENCJA NEUROSHOW

20.11 KINO: IGRZYSKA ŚMIERCI

21.11 WARSZTATY DLA SPECJALISTÓW ŻYWIEC

22.11 KINO: NIEWIERNI W PARYŻU

22.11 ROBOTYKA

23.11 KLUB FILMOWY: ORZEEŁ OSTATNI PATROL 18.00

24.11 MINDFULNESS MEDYTACJA

25.11 WSPÓLNE WYJŚCIE NA PIZZĘ 9.00-11.00

29.11 KONGRES OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WARSZAWA

30.11 ROBOTYKA