Projekt Aktywni Obywatele

Od 1 kwietnia 2021 rozpoczynamy realizację projektu dotyczącego prowadzenia ogólnopolskiego telefonu wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

aktywni obywatele