„Wpływ równowagi zasadowo-kwasowej organizmu na zachowanie dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera.”

Zapraszamy na prelekcję „Wpływ równowagi zasadowo-kwasowej organizmu na zachowanie dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera.”

W ramach tematu poruszane zostaną zagadnienia

-zakwaszenie organizmu,

-stres,

-jelita i ich funkcje,

-dieta,

-wzmocnienie systemu nerwowego i jego wpływ na zachowanie i psychikę

dziecka.

 

Spotkanie poprowadzi: Alina Ćwiertnia -doradca dietetyczny propagujący

metodę odkwaszania i bezpieczną redukcję wagi dr O.Horaka oraz Anna

Potocka-konsultant zdrowia i urody

Prelekcja odbędzie się 14 marca -(wtorek) o godzinie 17.00

Stowarzyszenie „AS” ul. Barlickiego 16/ 5,  I piętro