Spotkanie rodziców grupa wsparcia – Spektrum Beskidy

Zapraszamy rodziców dzieci ze spektrum autyzmu na spotkanie rodziców w Czechach w ramach projektu Spektrum Beskidy.

Termin: 15 listopada 2019, godz.17.00

Zgłoszenia: asperger.bielsko@wp.pl

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

euroregion logo