Projekt „Aspiracje”

Projekt „Aspiracje” – najważniejsze informacje:

Termin realizacji projektu:

1 marca 2018 – 29 luty 2020

Miejsce prowadzenia projektu:

siedziba Stowarzyszenia w Bielsku-Białej ul.Barlickiego i w Żywcu na ul.Komorowskich

Rekrutacja do projektu: do dnia 1 marca 2018 !

Do udziału w projekcie mogą się zgłaszać osoby, które :

– posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

– posiadają diagnozę : zespół Aspergera lub autyzm,

– mają16 lub więcej lat,

– nie są zatrudnione.

Działania projektowe:

badanie predyspozycji, mocnych i słabych stron,wyznaczenie ścieżki rozwoju zawodowego przez doradcę zawodowego – pierwsze 3 miesiące projektu

– wyjazdy – pokazanie miejsc pracy (cztery wyjazdy z jednym noclegiem przez cały czas trwania projektu)

– terapia trening umiejętności społecznych grupowy (to jest ten trening w którym w tej chwili jest większość uczestników, ale koszty będą porywane z projektu) godzina raz w tygodniu przez cały czas trwania projektu, czyli 2 lata

– terapia trening umiejętności społecznych indywidualny raz w tygodniuprzez cały czas trwania projektu, czyli 2 lata

– terapia integracji sensorycznej raz w miesiącu przez cały czas trwania projektu, czyli 2 lata

wyjścia do kina teatru, na koncert + wyjście do restauracji – raz w miesiącu przez cały czas trwania projektu, czyli 2 lata

indywidualne i grupowe wsparcie zawodowe – przez rok

– praktyka zawodowa przez ostatni rok trwania projektu – dla części uczestników

– staż przez ostatnie pół roku trwania projektu – dla części uczestników

– zatrudnienie przez ostatnie pół roku trwania projektu – dla części uczestników

– szkolenia zawodowe, certyfikowane – w ostatnim roku trwania projektu – dla części uczestników

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, proszone są zgłaszanie się na maila : aspiracje.bielsko@wp.pl

W odpowiedzi na zgłoszenia prześlemy regulamin i ankietę rekrutacyjną